Yhm to potoczne przytaknięcie

Definicja – co to znaczy yhm

Przy definiowaniu tego określenia warto podkreślić, że na jego znaczenie ma bardzo duży wpływ kontekst oraz intonacja. Yhm może oznaczać, np. czyste potwierdzenie w stylu: tak, ok, dobrze; ironiczne: tak, jasne, oczywiście; znudzone: taaa, aha itd. Możemy także użyć tego określenia dla podtrzymania konwersacji, gdy chcemy zapewnić naszego rozmówcę, że go słuchamy.


Przykłady użycia określenia yhm

  • – To weź proszę, pamiętaj o tym zeszycie dla mnie na jutro…
    Yhm… pamiętam.
  • – Ej mordo, co cię nie ma w szkole?! Chorujesz, czy jak?
    Yhm