Wyje*ać gonga to inaczej zadać komuś cios w twarz, głowę.

Definicja – co to znaczy wyje*ać gonga

Wyje*ać gonga to wulgarny zwrot, który oznacza uderzyć kogoś w głowę, twarz. Zazwyczaj używa się tego wyrażenia w formie groźby.


Przykłady użycia określenia wyje*ać gonga

  • – Ty, nie fikaj tak, bo zaraz ci wyje*ie gonga!
    – No to dawaj! Myślisz, że się boję?
  • – Jak ty wyglądasz?! Kto ci zrobił tego siniaka?
    – Jakiś dres uznał, że wyje*ie mi gonga