WWA to potoczny skrót miasta Warszawa.

Definicja – co to znaczy WWA

WWA to jeden z najpopularniejszych slangowych skrótów na stolicę Polski – Warszawę. Poprawny zapis skrótu tego miasta to W-wa.


Przykłady użycia określenia WWA

  • – Poznajcie mojego ziomka z WWA.
    – Siema!
  • – Za tydzień przyjeżdżam do WWA. Będziesz chciał się ustawić?
    – No pewnie stary! Możemy sobie pójść na browca na schodki.