Ściapanie to slangowe upicie lub nawalenie się, ale może też znaczyć upalenie lub zjaranie się, bycie na haju.