Wiskać jest określeniem oznaczającym grzebanie w cudzych kieszeniach.

Definicja – co to znaczy wiskać

Słowo wiskać jest używane najczęściej w kontekście przeszukania przez policję, gdy funkcjonariusze każą opróżnić kieszenie. Jest również stosowane w definiowaniu kradzieży przez kieszonkowców.


Przykłady użycia słowa wiskać

  • – Chowajcie się chłopaki, idą pały i będą wiskać.
  • – Dlaczego nie rozmawiasz z Władkiem?
    – Bo to złodziej, kiedyś go przyłapałem jak próbował wiskać mi w kurtce.