Słowo szpadel posiada znaczenie klasyczne i slangowe:

1. Narzędzie do wykopów

2. Słowo określające stopień upojenia alkoholowego

Definicja – co to znaczy szpadel

1. Szpadel to narzędzie do wykopów ręcznych, usuwania ziemi, przenoszenia jej, prac porządkowych i ogrodniczych, między innymi przy spulchnianiu ziemi.
2. Drugie znaczenie słowa szpadel jest wykorzystywane przy opisywaniu stopnia upojenia alkoholowego. W tym wypadku chodzi o popularne powiedzonko byłem nawalony jak szpadel. Być pijanym, jak szpadel znaczy być pijanym bardzo mocno, robić dziwne, niezrozumiałe rzeczy, lub zwyczajnie stracić przytomność pod wpływem wypitego alkoholu.


Przykłady użycia określenia szpadel

  • Przynieś mi szpadel, trzeba tu trochę zryć tę ziemię, bo nie da się zrobić grządek.
  • Jak mogłeś się tak schlać, jak szpadel, musieliśmy cię odnieść do chałupy, ja się twoim starym więcej na oczy nie pokażę.