Wieśniara to osoba pozbawiona manier, o niechlujnej bądź niestosownej aparycji.

Definicja – co to znaczy wieśniara

Pierwotnie wieśniara to kobieta mieszkająca na wsi (zgrubienie od: wieśniaczka). Wtórnie: osoba pozbawiona manier, szyku i horyzontów intelektualnych, często także używająca gwary poza środowiskiem wiejskim. Określenie to najczęściej spełnia w wypowiedzi funkcję pragmatyczną obrazy lub estymatywną (oceniania), zawsze o nacechowaniu pejoratywnym.


Przykłady użycia określenia wieśniara

  • Kontekst pierwotny:
    – Czego ty się niby spodziewałeś: tipsów, blond loków i małej czarnej? Człowieku, zejdź na ziemię, wieśniara to zawsze wieśniara.
  • Kontekst obraźliwy:
    – Chyba nie myślisz, że będę się zadawać z taką wieśniarą jak ty?
  • Kontekst oceniający:
    – Boże, co ona ma na sobie?! Odstawiła się jak totalna wieśniara.