Upoś to krótsza forma słowa: upośledzony.

Definicja – co to znaczy upoś

Upoś to określenie osoby upośledzonej umysłowo. W przeciwieństwie jednak do nazwy ułom nie jest to słowo obraźliwe, a jedynie wyrażające przypuszczenie co do czyjejś kondycji psychicznej.
Niekiedy sformułowania tego używa się w stosunku do osoby, która jest w pełni władz umysłowych, lecz zachowuje się, jakby postradała zmysły.


Przykłady użycia określenia upoś

  • – Czemu ten nowy zmienił szkołę?
    – Bo się okazało, że to upoś. Ma teraz specjalne nauczanie.
  • – Totalnie jej odwaliło. Najpierw łaziła i mówiła, że jest obryta, jak nigdy. Potem, gdy zobaczył pytania z poprzedniej grupy, uciekła do domu.
    – Zachowała się jak jakiś upoś.