Wiedzieć co jest pięć znaczy w slangu to samo co być zorientowanym, rozumieć, ogarniać bądź wiedzieć o co w danej sytuacji lub sprawie chodzi.