Warzywo to niedelikatne określenie osoby z niepełnosprawnością.

Definicja – co to znaczy warzywo

Warzywem młodzież nazywa potocznie osoby z dysfunkcjami natury fizycznej lub psychicznej. Niepełnosprawność sprawia, że nie są one w stanie samodzielnie funkcjonować – wymagają stałej opieki.


Przykłady użycia określenia warzywo

  • – Co z twoją ciocią po wypadku?
    Warzywo.
  • – Szkoda mi niepełnosprawnych. Nic z życia nie mają.
    – No, nikt nie chce być warzywem.