Dintojra to wyrównanie rachunków, rewanż na kimś.

Definicja – co to znaczy dintojra

Dintojra to słowo wywodzące się z języka hebrajskiego będące nazwą sądu. W mowie potocznej słowo to zaczęło funkcjonować jako zemsta, rewanż, sposób na wyrównanie rachunków.


Przykłady użycia określenia dintojra

  • – To prawda, że ten ziomek cię podkablował?
    – Prawda, ale dzisiaj nadszedł czas dintojry. Ma przewalone!
  • – Ostatnio z nimi przegraliśmy, ale dzisiaj będzie wielka dintojra!
    – No, no. Spokojnie. Bo znowu nas powiozą pięć do jaja.