Wapno to potoczne określenia rodziców.

Definicja – co to znaczy wapno

Wapnem młodzież nazywa rodziców w rozmowie z rówieśnikami. Jest to więc alternatywa dla równie popularnego: starzy.
Określenie to ma pejoratywny charakter i służy wyrażeniu negatywnego stosunku do zachowania bądź poglądów prawnych opiekunów.


Przykłady użycia określenia wapno

  • – Znowu masz szlaban?
    Wapno się dowiedziało, że uciekałam z matmy.
  • – Rodzice ci nie dadzą kasy na tę wycieczkę?
    – To wapno na wszystkim skąpi…