Określenie zmotać posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Zmotać to inaczej zorganizować

2. Zmotać oznacza: załatwić coś

Definicja – co to znaczy zmotać

1. Stwierdzenie zmotać używane jest, gdy zachodzi potrzeba zorganizowania jakiegoś wydarzenia (najczęściej imprezy).
2. Zmotać jest także stwierdzeniem używanym w odniesieniu do zorganizowania narkotyków. Jest ono kierowane bezpośrednio do dealerów lub osób, które mają kontakt z dealerami.


Przykłady użycia określenia zmotać

  • – Nudne te ferie. Nic się nie dzieje w mieście.
    – Można by zmotać jakąś imprezę…
  • – Na głodzie jestem.
    – Mogę ci coś zmotać, jeśli trzeba. Masz kasę?