Wal na peron oznacza spadaj, wracaj do siebie, w stosunku do osoby, która przyjechała ze wsi do miasta.

Definicja – co to znaczy wal na peron

Wal na peron to obraźliwy zwrot, używany w stosunku do osób, które przyjechały do miasta z małych miejscowości i krytykują uroki miasta. Oznacza on: spadaj, wracaj do siebie, wracaj na swoją wiochę.


Przykłady użycia określenia wal na peron

  • – W tej Warszawie to same lale.
    Wal na peron buraku!
  • – Ale mi się tu nie podoba.
    – To pakuj szmaty i wal na peron.