Wąchaj strucle to inaczej spadaj, odchrzań się.

Definicja – co to znaczy wąchaj strucle

Wąchaj strucle to wulgarny zwrot używany w sytuacjach, kiedy chce się powiedzieć komuś, żeby się odczepił, dał nam już spokój. Zamiennie może być używany z: wąchaj dupę, wąchaj pałę, wąchaj siura.


Przykłady użycia określenia wąchaj strucle

  • – Co robisz? Może pójdziemy razem do kina?
    – Nie mam czasu.
    – No weź, nie bądź taki, chodź…
    Wąchaj strucle.
  • – Umówisz się ze mną?
    – Żartujesz? Wąchaj strucle.