Vice versa to zwrot z języka łacińskiego, oznaczający „nawzajem”, „na odwrót”.

Definicja – co to znaczy vice versa

Vice versa to łaciński zwrot, który dosłownie oznacza na odwrót, z drugiej strony. W języku potocznym często jest używany w kontekście nawzajem, wzajemnie. Stosuje się go, by przekazać rozmówcy, że dana czynność bądź zależność działa w obie strony.


Przykłady użycia określenia vice versa

  • – Im dłużej znam Twoich rodziców, tym bardziej ich nie lubię.
    – I vice versa.
  • – Ale mnie wkurzyłaś, nie chcę Cię już widzieć.
    Vice versa.