Element to potoczna nazwa grupy ludzi z marginesu społecznego.

Definicja – co to znaczy element

Elementem nazywa się potocznie ludzi, którzy pochodzą ze środowiska społecznego kojarzonego wyłącznie z negatywnymi cechami. Jest to tzw. margines społeczny – narkomani, alkoholicy, bezdomni itp.
Jest to określenie pejoratywne, które przez młodzież bywa stosowane także w odniesieniu do grupy nielubianych znajomych, pochodzących z okrytych niesławą dzielnic miasta.


Przykłady użycia określenia element

  • – Umówiłem się z Matim i jego kumplami na piłkę.
    – Zadajesz się z tym elementem?
  • – Ktoś zdewastował nasz cmentarz.
    – Zapewne tutejszy element.