Określenie usadzić gnoja posiada dwa różne znaczenia slangowe:

1. Usadzić gnoja oznacza pokazać komuś gdzie jego miejsce.

2. Usadzić gnoja jest młodzieżowym określeniem defekacji.

Definicja – co to znaczy usadzić gnoja

1. Usadzić gnoja jest popularnym zwrotem, stosowanym wówczas, gdy ktoś zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji bądź oczekiwań albo znacznie przekracza swoje kompetencje.
Określenie usadzić gnoja jest wulgarne i pozwala wyrazić niechęć względem osoby, której sposób bycia budzi zastrzeżenia.
Sformułowanie to zwykle wypowiadane jest z nutą dumy w głosie, co ma podkreślić posiadanie cennej umiejętności kontrolowania cudzych zachowań.
2. Określenie usadzić gnoja w slangu młodzieżowym oznacza także zrobić kupę, wypróżnić się. Jest to stosowany przez mężczyzn odpowiednik kobiecego iść upudrować nosek. Dzięki takiemu określeniu defekacji możliwe jest oswojenie przez żart czynności fizjologicznych, na których temat rozmowy budzą powszechne skrępowanie.
Tożsame znaczeniowo są inne zwroty slangowe odnoszące się do defekacji: ukręcić snickersa, uczyć kreta pływać, ulepić figurkę, czy urodzić węża.


Przykłady użycia określenia usadzić gnoja

  • – Ten koleś zachowywał się, jakby wszystkie rozumy pozjadał.
    – Dlatego uznałem, że muszę usadzić gnoja.
  • – Przypilnuj makaron, żeby się nie przypalił. Muszę iść usadzić gnoja.
    – Tylko otwórz okno, żebym się po tobie nie udusiła.