Zmulas to określenie osoby, która jest flematyczna.

Definicja – co to znaczy zmulas

Zmulasem młodzież zwykła określać osobę, która jest z natury flegmatyczna. Nie okazuje nadmiernie swoich uczuć, nie daje ponieść się emocjom, a wszelkie decyzje podejmuje po uprzednim rozważeniu wszelkich za i przeciw. Natura zmulasa sprawia jednak, że nie jest szczególnie lubiany przez znajomych – uważany jest za nudziarza.


Przykłady użycia określenia zmulas

  • – Zaprosiłam Basię na wycieczkę.
    – Ten zmulas będzie nas zanudzał.
  • – Czemu tak siedzisz? Nie bawisz się dobrze?
    – Jakiś zmulas truł mi przez godzinę o obiektywach aparatów fotograficznych i muszę ochłonąć…