Uro to młodzieżowy skrót od słowa: urodziny.

Definicja – co to znaczy uro

Uro jest popularnym skrótem, oznaczającym urodziny. Określenie to jest efektem ogólnej tendencji wśród młodzieży do skracania słów zarówno w mowie, jak i piśmie. Przez starsze pokolenie bywa to oceniane jako niedbalstwo językowe.


Przykłady użycia określenia uro

  • – Mam jutro uro. Coś mi kupisz?
    – Mopa i wiadro, żebyś posprzątała wreszcie w domu.
  • – Paweł organizuje w weekend imprezę.
    – Słyszałem. To chyba z okazji uro. Trzeba będzie kupić jakieś dobre whisky w prezencie.