Upo upo to inaczej osoba upośledzona.

Definicja – co to znaczy upo upo

Upo upo to zwrot obraźliwy kierowany do osób upośledzonych lub zachowujących się, jak osoby upośledzone na umyśle.


Przykłady użycia określenia upo upo

  • – Ten jego syn to jest jakiś upo upo.
    – Nie mów tak, to przewalona sytuacja.
  • – Haha, obczaj co robię!
    – Mordo, przestań, bo zachowuje się jak jakiś upo upo.