Ukartonowane to potoczny odpowiednik słowa ukartowany.

Definicja – co to znaczy ukartonowane

Słowo ukartonowany swoje znaczenie czerpie od przymiotnika ukartowany. Funkcjonuje w rodzimej mowie potocznej w znaczeniu: zaplanować coś nieuczciwego przeciw komuś, ustalić coś w tajemnicy. Określenie to jest nacechowane negatywnie, ponieważ odnosi się do knucia intryg, które z założenia są nieuczciwe.


Przykłady użycia określenia ukartonowane

  • – Jak można nie trafić do bramki z takiej odległości?!
    – Przecież ten mecz jest ukartonowany.
  • – Jak to padł w pierwszej rundzie? Przecież on był niezniszczalny.
    – Nadal jest. Ta przegrana była ukartonowana.