Ujeb w języku potocznym oznacza: utnij, skróć.

Definicja – co to znaczy ujeb

Sformułowanie ujeb używane jest w przypadku wydawania komuś polecenia, by zmniejszył długość bądź rozmiar przedmiotu. Choć słowo to jest popularne wśród młodzieży, to również przedstawiciele starszego pokolenia chętnie je stosują. Najczęściej jest ono wykorzystywane przez robotników podczas prac, kiedy proste i krótkie komunikaty znacznie przyspieszają wykonywanie kolejnych zadań.


Przykłady użycia określenia ujeb

  • – Panie kierowniku, wołał mnie pan.
    – Panie majster, ujeb mi pan tę deseczkę.
  • – Ta firana jest za długa.
    – No to ujeb trochę u dołu.