Pałkerson jest potoczną nazwą najniższej szkolnej oceny, jaka może zostać wystawiona uczniowi przez nauczyciela.

Definicja – co to znaczy pałkerson

Pałkerson to żartobliwa nazwa oceny niedostatecznej otrzymanej przez ucznia za wykonane zadanie domowe, napisany sprawdzian bądź wypracowanie.
Określenie to nie wyraża negatywnych emocji, lecz pozwala w sposób humorystyczny podejść do sytuacji i żartować z uzyskanej od nauczyciela oceny.
Tożsame znaczeniowo są określenia: pała oraz lacha.


Przykłady użycia określenia pałkerson

  • – Słyszałam, że ze sprawdzianu z fizy wszyscy piony podostawali.
    – Oj tam wszyscy. Ja mam pałkersona. Jestem wyjątkowy.
  • – Masz zadanie domowe zrobione z polaka?
    – Niestety nie. Na klatę przyjmę pałkersona.