Uj z tym jest krótszą formą zwrotu: ch*uj z tym.

Definicja – co to znaczy uj z tym

Sformułowanie uj z tym to skrót pochodzący od wulgarnego zwrotu ch*uj z tym. Oznacza, że coś jest nieistotne, błahe, pozbawione sensu, a przez to nie warto zaprzątać sobie tym głowy. Stosowane jest zwykle, gdy nie ma się ochoty kończyć zdania, bądź wykonywać jakiejś czynności.
Niekiedy sformułowanie uj z tym ma na celu wyrażenie lekceważącego stosunku do osób, wydawanych poleceń lub obowiązujących reguł. Stanowi więc swego rodzaju formę buntu. Pełne sformułowanie jest niecenzuralne, dlatego w slangu młodzieżowym stosuje się skrótowiec. Dzięki temu można się tak wypowiadać bez względu na okoliczności czy obecne osoby, a także bez ryzyka o konsekwencje. Ma się przy tym pewność, że druga strona doskonale rozumie co mówca miał na myśli.


Przykłady użycia określenia uj z tym

  • – Spakuj jeszcze aparat i kamerę.
    – Dobra, tylko znajdę do nich pokrowce. A zresztą… uj z tym.
  • – Jeśli nie przyłożysz się do nauki to myślisz, że ktoś cię w przyszłości zatrudni?
    – No i uj z tym!