Uchył to pogardliwe określenie osoby niedorozwiniętej umysłowo.

Definicja – co to znaczy uchył

Uchył jest słowem tożsamym znaczeniowo z innymi określeniami, odnoszącymi się do osoby z ograniczeniami intelektualnymi: debil, down.
Jest to nazwa, która służy wyrażeniu pogardy względem osoby niedorozwiniętej, bądź zachowującej się w sposób, który na to wskazuje.


Przykłady użycia określenia uchył

  • – Co on tak mamrocze pod nosem?
    – To chyba uchył jest.
  • – Będziesz się tak na mnie drzeć cały dzień?
    – No chyba tak, skoro zachowujesz się, jakbyś był uchyłem.