Słowo kasztan posiada dwa różne znaczenia:

1. Określenie kupy.

2. Określenie nieogarniętej, nielubianej, bądź niefajnej osoby