Tyrać kiepa oznacza palić papierosa.

Definicja – co to znaczy tyrać kiepa

Tyrać kiepa to bardzo potoczny zwrot, który oznacza palenie papierosa.


Przykłady użycia określenia tyrać kiepa

  • – Co będziesz teraz porabiał?
    – Pewnie styram kiepa, a potem popracuję.
  • – Ej ty!
    – Co jest?
    – Widziałem wczoraj twojego brata, jak tyrał kiepa.
    – Niemożliwe! On ma dopiero 12 lat…