Paciora to słowo o dwóch różnych znaczeniach:

1. Paciora to pejoratywne określenie kobiety o nieatrakcyjnym wyglądzie.

2. Paciora to również synonim modlitwy, obrzędu kościelnego.

Definicja – co to znaczy paciora

1. Paciora jest negatywnie nacechowanym określeniem kobiety o szpetnej urodzie. Ma na celu jej obrażenie, wyśmianie albo publiczne poniżenie.
2. Paciora to również stosowane w slangu młodzieżowym określenie nabożeństwa bądź obrzędu kościelnego, w którym jest się zmuszonym uczestniczyć. Przeważnie przyczyną jest nacisk ze strony rodziców bądź rodzinne tradycje.
Źródłem znaczeniowym tego określenia jest słowo pacierz, oznaczający modlitwę odmawianą przez wyznawców wiary chrześcijańskiej.


Przykłady użycia określenia paciora

  • – Zobacz, jaka paciora tam lezie.
    – Spadaj! To moja dziewczyna.
  • – A ty gdzie się wybierasz taka elegancka?
    – Na paciorę idę. Bierzmowanie mam za tydzień.