Ty ej to potoczna forma zwrócenia czyjejś uwagi.

Definicja – co to znaczy ty ej

Ty ej to bardzo potoczny zwrot, którego używa się, gdy chcemy zwrócić czyjąś uwagę, czy zawołać kogoś z oddali.


Przykłady użycia określenia ty ej

  • Ty ej!
    – Co?
    – Jutro punkt 14, nie spóźnij się!
  • Ty ej! Kup mi szlugi!
    – Co? Nie słyszę cię.