Szlachta pie*dolona to określenie na wywyższających się ludzi z miasta.

Definicja – co to znaczy szlachta pie*dolona

Szlachta pie*dolona to negatywne określenie ludzi z miasta, którzy uważają się za lepszych przez to, w jakim miejscu mieszkają.


Przykłady użycia określenia szlachta pie*dolona

  • Szlachta pie*dolona, myślą, że są lepsi, bo przyjechali z Warszawy, a to gorsze wieśniaki niż my.
  • Ciekawe co ta szlachta pie*dolona by jadła, gdyby nie rolnicy, co oni sobie myślą, że jajka rosną na drzewach?