Twój stary to potoczny zwrot używany jako lekceważąca odpowiedź, bądź riposta.

Definicja – co to znaczy twój stary

Twój stary to bardzo popularny slangowy zwrot, który powstał od klasycznego wyrażenia twoja stara. Używa się go, gdy nie jesteśmy zainteresowani prowadzeniem z kimś dyskusji i chcemy w lekceważący sposób tę osobę zbyć. Zwrot ten jest wyrazem braku szacunku do rozmówcy. Najtrafniejszym synonimem jest wyrażenie: chyba ty.


Przykłady użycia określenia twój stary

  • – Ale ty głupi jesteś!
    Twój stary.
  • – Długo jeszcze będziesz obrażona?
    Twój stary.