Określenie tsunami posiada znaczenie klasyczne oraz slangowe:

1. Tsunami to potoczna nazwa na „chluśnięcie” wody w muszli klozetowej, powstałe na skutek defekacji.

2. Tsunami to także wielka fala na oceanie.

Definicja – co to znaczy tsunami

1. Podczas wypróżniania, kał w zderzeniu z taflą wody w ubikacji powoduje jej rozpryśnięcie w różne strony, które potocznie nazywa się tsunami.
2. W rozumieniu klasycznym słowo tsunami to potężna fala oceaniczna powstała na skutek, np. trzęsienia ziemi.


Przykłady użycia określenia tsunami

  • – O fu jakie tu są obszczane deski!
    – To chyba nie mocz, tylko efekt tsunami
  • – Co ty zsikałeś się, że masz mokre spodnie?
    – Nie, siedziałem na kiblu. To przez tsunami.