Identyfikator

Definicja – co to znaczy fakator

Słowo fakator używane jest jako synonim słowa identyfikator, na przykład identyfikator szkolny czy identyfikator w pracy.


Przykłady użycia słowa fakator

  • Szybko, wyciągaj fakator, facetka idzie.
  • Nie mogę wejść do roboty, zapomniałem fakatora.