Skrót TM można rozumieć na kilka sposobów: 1. Text Message – czyli wiadomość tekstowa typu SMS; 2. oznaczenie zastrzeżonego znaku towarowego „Trade Mark”; 3.Slangowo również jako skrót słowa tam.