Tankować oznacza: pić alkohol do granic możliwości organizmu.

Definicja – co to znaczy tankować

Sformułowanie tankować odnosi się do spożywania alkoholu wysokoprocentowego w bardzo dużych ilościach. Najczęściej ostatni kieliszek jest tym, którego organizm nie jest już w stanie przyswoić – odmawia posłuszeństwa, tracąc kontrolę nad ruchami, mową, zachowaniem i czynnościami fizjologicznymi.
Określenie to pochodzi od tankowania, rozumianego jako napełnianie baku paliwem. Bardzo często nalewa się benzynę lub olej napędowy do pełna – podobnie rzecz się ma z piciem alkoholu w tym znaczeniu.


Przykłady użycia określenia tankować

  • – Bartek dalej ma deprechę? Może wyciągnę go na jakiś spacer?
    – Poszedł tankować.
  • – Przestań się łamać tą maturą. Nic takiego się nie stało!
    – Idę tankować. Możesz iść ze mną, pod warunkiem, że nie będziesz mnie pocieszała więcej.