Tak, a potem przylatuje smok, który rucha twoja matkę to wulgarny zwrot, który określa sytuację nieprawdopodobną, niemożliwą do zaistnienia.

Definicja – co to znaczy tak, a potem przylatuje smok który, rucha twoja matkę

Najczęściej tego zwrotu używa się, gdy w sposób ironiczny, chcemy zdemaskować nieprawdziwą wypowiedź przedmówcy.


Przykłady użycia określenia tak, a potem przylatuje smok, który rucha twoja matkę

  • – Mówię ci stary, za równo rok będę na Wyspach Karaibskich.
    Tak, a potem przylatuje smok, który rucha twoją matkę.
  • – Serio, moja babcia wygrała wczoraj w totka.
    Tak, a potem przylatuje smok, który rucha twoją matkę.