Damage to inaczej uszkodzić, zniszczyć.

Definicja – co to znaczy damage

Zwrot damage to zapożyczenie z języka angielskiego, które oznacza uszkodzić, zniszczyć. Używane jest najczęściej przez graczy dla określenia obrażeń zadanych w walce przeciwnikowi.


Przykłady użycia określenia damage

  • – Co tak zły jesteś?
    – Ten nowy robi takie damage, że zaraz wszystko mi padnie.
  • – Grasz?
    – Po wczorajszym damage i tak się nie podniosę.
    – Jak chcesz.