Słowo szlachta posiada określenie tradycyjne jak również potoczne:

1. Stan społeczny w dawnej Polsce

2. Grupka klasowych gwiazd

Definicja – co to znaczy szlachta

1. Szlachta w dawnej Polsce była warstwą społeczeństwa wywodzącą się od rycerstwa. Stan szlachecki był w Polsce bardzo uprzywilejowany, co w końcu doprowadziło do upadku kraju. Po śmierci Zygmunta Augusta i krótkim okresie bezkrólewia, w Polsce rozpoczęły się wolne elekcje, czyli wybory przyszłego króla. Wyboru dokonywała oczywiście szlachta, przez co kolejni kandydaci, chcąc osiągnąć cel obiecywali szlachcie coraz większe przywileje, jednym z nich było słynne Liberum Veto, które uniemożliwiło podejmowanie jakichkolwiek istotnych decyzji w sejmie.
2. Dziś słowo szlachta ma również drugie znaczenie, odnoszące się do klasowej grupki osób, które uważają się za lepsze od innych, tzw. gwiazd.


Przykłady użycia określenia szlachta

  • Wiesz, że mój dziadek wywodził się ze szlachty?
  • Czy ta szlachta musi się tak głupio brechtać? Mam nadzieję, że baba wywali ich zaraz z klasy i będzie spokój.