Określenie szit posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Coś bezwartościowego

2. Marihuana

Definicja – co to znaczy szit

1. Szit jest oczywistym spolszczeniem słowa shit pochodzącego z języka angielskiego. W polskim slangu ulicznym i młodzieżowym oraz w mowie potocznej szit oznacza coś bezwartościowego, beznadziejną rzecz, syf.
2. Słowem szit nazywa się również marihuanę.


Przykłady użycia określenia szit

  • Czego ty słuchasz? Przecież ta muzyka to jakiś kompletny szit.
  • – Co ty tam skręcasz blanta? Skąd masz szit?
    – Ty się nie interesuj tylko pal, jak częstuję.