Suto to określenie oznaczające grubo, mocno, na bogato.

Definicja – co to znaczy suto

Suto to potoczny zwrot, określający podziw dla czegoś, zachwyt nad czymś. Może być używany zamiennie z grubo, mocno, tłusto, na bogato.


Przykłady użycia określenia suto

  • – Jak tam impreza?
    – Możesz wbijać, jest suto.
  • – Ale żarcia? Matka się postarała.
    – No, jest suto.