Stres moczy nogi to słowa wypowiadane po bardzo stresującym wydarzeniu.

Definicja – co to znaczy stres moczy nogi

Stres moczy nogi to określenie stosowane, w celu powiedzenia, że dana sytuacja była dla nas bardzo stresująca.


Przykłady użycia określenia stres moczy nogi

  • – Jak było na maturze?
    Stres moczy nogi.
  • – Piękne przedstawienie.
    – Cieszę się, że Wam się podobało, jak graliśmy.
    – A Ty jak się teraz czujesz?
    Stres moczy nogi, ale mimo wszystko było super.