Dziwne nie jest to popularne powiedzenie wyrażające brak zaskoczenia daną sytuacją.

Definicja – co to znaczy dziwne nie jest

Dziwne nie jest to często stosowany zwrot, który możemy stosować zamiennie z: To oczywiste, albo Też mi niespodzianka…. To stwierdzenie sytuacji, która nie jest żadnym zaskoczeniem.


Przykłady użycia określenia dziwne nie jest

  • – Słyszałeś, że Tomek poszedł siedzieć?!
    Dziwne nie jest, od 5 lat handlował trawą, od 3 sam hodował.
  • – Jaki tan Mateusz jest porąbany, nie mogę z nim wytrzymać!
    Dziwne nie jest, patrząc na to, jakiego ma zrytego starszego brata.