Stilo to slangowy synonim słów takich jak styl, stylówa, stylówka. Ktoś, kto ma stilo jest szykowną, stylowa osobą.