Srak naptał to inaczej „srak Ci naptakał”.

Definicja – co to znaczy srak naptał

Srak naptał to potoczny zwrot, który oznacza to samo, co: srak Ci naptakał czyli ptak Ci nasrał.


Przykłady użycia określenia srak naptał

  • – Co masz na rękawie?
    – Gdzie?
    – Tu z tyłu. Chyba srak naptał.
  • – Stary, srak naptał Ci na czapkę.