Spedalina to wyzwisko, które pochodzi od wulgarnego określenia na geja.

Definicja – co to znaczy spedalina

Spedalina jest wyzwiskiem, które sugeruje, że adresat wypowiedzi (prawie zawsze mężczyzna) nie posiada cech stereotypowo męskich, czyli na przykład nie przykłada uwagi do rozwoju siły fizycznej i mięśni. Osoba, która jest spedaliną, to osoba, którą można (przynajmniej w domyśle) pomiatać. Wyzwisko podobne do spierdolina, jednak mocniej nacechowane homofobią.


Przykłady użycia określenia spedalina

  • – Co to za spedalina?
    – To nowy, przeniósł się tu z innej szkoły.
  • – Widziałeś jego auto?
    – Ta, ta spedalina kupiła sobie mini. Brakuje jeszcze do zestawu sukienki.