Fonetycznie zapisane wyrażenie fuck you

Definicja – co to znaczy fak ju

Wyrażenie fak ju stosowane jest zamiennie z angielskim fuck you. Ma na celu obrażenie innej osoby – wal się, pierd*l się.


Przykłady użycia zwrotu fak ju

  • Mam cię już dość, fak ju.
  • Fak ju oblechu, daj mi w końcu spokój.