Sofizmat to uczeń klasy szkoły średniej o profilu matematyczno-fizycznym.

Definicja – co to znaczy sofizmat

Sofizmatem młodzież nazywa żartobliwie ucznia klasy o profilu matematyczno-fizycznym w szkole średniej (najczęściej w liceum, rzadziej mowa jest o technikum).


Przykłady użycia określenia sofizmat

  • – Dostałam się na profil mat-info!
    – To teraz będziesz sofizmatem?
  • – Czemu twierdzisz, że przemądrzale gadam?
    – Bo jesteś sofizmatem, a każdy sofizmat gada, jakby wszystkie rozumy pozjadał.

Sofizmat – analiza i ciekawostki

Sofizmat jest pojęciem z dziedziny logiki. Oznacza rozumowanie, które tylko z pozoru jest poprawne. Zawiera jednak błąd myślowy (celowo ukryty), który czyni całe twierdzenie błędnym.