Moskwicz to starej daty określenie potoczne na niską dziewczynę.