Skacprzyć się to inaczej rozlecieć się, zepsuć się, czy rozsypać się.

Definicja – co to znaczy skacprzyć się

Skacprzyć się to po prostu synonim słów zepsuć się, rozlecieć się, czy rozsypać się. Najczęściej używany jest, gdy chcemy powiedzieć o pogorszeniu się pierwotnego stanu rzeczy, czy też całkowitego jej zepsuciu. Jednak skacprzyć się może być też używany w wielu innych sytuacjach, które mają negatywne znaczenie.


Przykłady użycia określenia skacprzyć się

  • – Ja pier…
    – Co się stało?
    – Telefon mi się skacprzył.
    – To współczuję.
  • – Jedziemy dziś na ryby?
    – Co ty nie ma szans. Patrzyłeś za okno? Pogoda się skacprzyła.